Akceptovaná porodní přání

Gynekologicko – porodnické oddělení
Masarykova nemocnice Rakovník

V naší porodnici vedeme porody podle doporučených postupů České gynekologicko-porodnické společnosti a České neonatologické společnosti. Tyto postupy jsou pro nás závazné.
V případě, že rodička nechce postupovat podle výše zmíněných doporučených postupů, je vhodné, aby ještě před porodem vyjádřila svoje přání písemně a pokud možno ho dopředu konzultovala s lékařem naší porodnice. U některých přání musíme žádat podepsání negativního reverzu.

Možná, akceptovaná porodní přání se týkají fyziologických porodů a fyziologických gravidit u plodů v poloze hlavičkou nad 36. týden gravidity. Nefyziologické porody, rizikové, patologické porody nad 36. týden gravidity je možné u nás též porodit, ale je nutné se řídit výhradně doporučenými postupy ČGPS (jedná se například o pokus spontánního porodu po předchozích 2 a více císařských řezech, porod konce pánevního po císařském řezu, spont. porod konce pánevního při vrozených vadách dělohy, spontánní porod po myomektomiích, přenášení déle než 41+3 a podobně – bližší informace Vám poskytne lékař). Posouzení vhodnosti porodního přání je vždy individuální, nedá se paušalizovat, proto je nutná konzultace s porodníkem ještě v průběhu gravidity.


Podmínkou všech porodů v naší porodnici je CTG (kardiotokografie) v průběhu porodu minimálně  á 2 hodiny - krátký CTG záznam v libovolné poloze rodičky (pracoviště je vybaveno bezdrátovými sondami, které nebrání pohybu těhotné/rodičky a snímají ve sprše i ve vaně).

Na našem pracovišti při fysiologických porodech umožňujeme následující:

·      fysiologickému porodu necháváme své tempo, neurychlujeme jej, nepodáváme léky, ani preventivně nezasahujeme (případné odmítnutí doporučené péče zaznamenáváme pomocí negativního reverzu);

·      rodičce ponecháváme volný pohyb, ke změnám polohy lze využít míč, vak, žíněnku, sprchu, vanu, závěs apod.;

·      umožňujeme přítomnost doprovázející osoby – vyžadujeme jednorázové čisté oblečení - buďto vlastní nebo vám bude k dispozici naše; je možný doprovod i více osob

·      doprovod po celou dobu hospitalizace, i při příjmu;

·      Možnost pobytu na oddělení šestinedělí či rizikového těhotenství na nadstandardním pokoji

·      konzumace jídla a pití při porodu – sipping a „potravinový sipping“;

·      minimum vaginálních vyšetření – ta běžně omezujeme na nezbytné minimum;

·      nevyžadujeme klystýr a holení (bez správného vyprázdnění však není možno rodit do vody);

·      nevyžadujeme preventivní zavedení žilní kanyly;

·      léky na tlumení bolesti jsou u nás dostupné, avšak jsme hotovi respektovat vaše předem vyjádřené přání, že vám je během porodu nebudeme nabízet;

·      respektujeme přání neprovádět dirupci vaku blan (resp. dirupci provádíme až při korunovaci hlavičky – konečném prořezávání hlavičky přes hráz);

·      při porodu běžně udržujeme intimní, klidnou a tichou atmosféru s minimem lidí – po většinu porodu jen porodní asistentka, v samém závěru porodu přítomen porodník, pediatr a dětská sestra;

·      podáváme informace o všech vyšetřeních, vše provádíme pouze s vaším souhlasem

·      při porodu plodu v poloze podélné hlavičkou si polohu a místo k porodu volí rodička sama;

·      nevyžadujeme řízené tlačení;

·      nástřih hráze neprovádíme rutinně;

·      umožňujeme porod do vody;

·      nenásilná dopomoc porodu ramének skláněním hlavičky plodu

·      je-li dítě fysiologické, pak jej ukládáme ihned po porodu matce na břicho a k prsu;

·      pupečník necháváme dotepat, žena sama může dotepání kontrolovat;

·      umožňujeme bonding / skin to skin – 2 h ničím nepřerušovaný kontakt kůže matky s kůží dítěte, první nezbytné vyšetření a  případné ošetření dítěte tak proběhne na těle matky, další vyšetření probíhá až po 2 hodinách, pokud pediatr nebude mít podezření na patologii novorozence nebo na jeho velmi nízkou nebo vysokou hmotnost;

·      vyčkáme na samovolný porod placenty (netaháme za pupečník, nepodáváme léky, pokud nebude větší krvácení); - je potřeba dopředu podepsat reverz na toto preventivní opatření

·      respektujeme přání, aby veškerá vyšetření dítěte probíhala za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů;

·      v případě císařského řezu umožňujeme bonding dítěte s otcem (po ošetření novorozence lékařem) a co nejdříve předáváme novorozence matce, abychom zamezili separaci dítěte a naopak podpořili kontakt dítěte s matkou a časně startovali kojení;

·      V případě císařského řezu, pokud to časové a provozní podmínky porodního sálu umožňují, podporujeme  bonding s matkou přímo během operace, za podmínky  spinální anestezie.

·      V případě císařského řezu, pokud to časové a provozní podmínky porodního sálu umožňují, podporujeme  přítomnost partnera přímo během operace, která musí být vedena ve spinální anestezii.

·      přání neaplikovat novorozenci oční kapky Ophthalmo-Septonexu pouze po podpisu negativního reverzu,

·      Kanavit může být podán v kapičkách až po prvním kojení do 4 h od porodu;

·      Ambulantní porod – možnost odchodu až po 12 h od porodu z důvodu optimální adaptace dítěte, je nutný souhlas praktického pediatra s převzetím dítěte do péče a zajištění nutných vyšetření

·      respektujeme přání novorozence po porodu nekoupat, miminko si můžete vykoupat dokonce až doma;

·      respektujeme přání nestříhat pupeční pahýl;

·      umožňujeme vaginální porod po předchozím jednom císařském řezu po naší pečlivé indikaci – i v takovém případě si rodičky svobodně volí polohu během porodu, bez rutinního nástřihu hráze apod., jak je výše uvedeno;

·      porod plodu koncem pánevním vedeme v klasické poloze vleže.

 

Zhodnocení porodu a nutnosti léčby provádí službu konající lékař, který má za celý porod zodpovědnost.