Možnosti tlumení bolesti při porodu

Nabízené možnosti tlumení bolesti představujeme zde. Text přejat z brožury: Porod nemusí až tak bolet" od Doc. MUDr. Pařízka
 
Předporodní příprava
Princip kurzů předporodní přípravy je založen na poznatcích, že strach, napětí a úzkost mění u člověka vnímání bolesti. Předporodní příprava ženám pomáhá v průběhu těhotenství dosáhnout důležitého psychického uklidnění.

účinnost do 30%

Audioanalgezie
Použití zvuků nebo hudby může bez použití léků zmírnit vnímání bolesti. Principem je odvrácení pozornosti od bolestivých vjemů během kontrakcí dělohy. Rodička si audiotechniku sama kontroluje a ovládá. K dispozici je CD přehrávač, hudbu si přineste vlastní podle vašich preferencí
účinnost: nízká

Použití vody pro tlumení bolestí (hydroanalgezie)
Koupele, relaxační sprchy, horké nebo studené obklady a termofory přikládané na oblast beder rodičky se začaly opět ve zvýšené míře používat během posledních třiceti let.
účinnost nízká

Nalbuphin
Nalbuphin je léčivý přípravek, který patří do skupiny léků tišících bolest (opioidní analgetika). Používá se ke krátkodobému tišení středně silných až silných bolestí. Je velmi vhodný i pro tlumení porodních bolestí. Lék se může také použít pro léčbu bolesti po císařském řezu nebo i po jiné porodnické operaci. Nalbuphin neovlivňuje dechové centrum matky v takové míře jako ostatní běžně používané přípravky k tišení bolestí s vlastnostmi opioidů (např. Dolsin® čili pethidin). Nemá negativní účinek na hladké svalstvo trávicího a močového traktu, a tak nezpůsobuje zadržování moče a zácpu (velká výhoda u porodu). Nástup útlumu bolesti závisí na způsobu podání přípravku. Analgezie nastupuje za cca 3–15 min. a účinek trvá 3–6 hod. Dávku je možné po uplynutí této doby i opakovat. Protože nalbuphin oproti jiným opioidům neuvolňuje histamin, nezpůsobuje svědění kůže. V případě doporučeného dávkování nalbuphinu (15–20 mg)
se neprokázal významný útlumový účinek na dítě, a to ani v případě kojení. Tyto vlastnosti řadí nalbuphin mezi velmi vhodná analgetika používaná v porodnictví k tišení bolesti 
účinnost: 50%

Epidurální analgezie
Synonyma: peridurální, extradurální analgezie (český výraz neexistuje) Velmi malé množství místního anestetika se dnes obvykle s další látkou (nejčastěji
s opioidem) podává speciální jehlou do epidurálního prostoru. Epidurální prostor je oblast, která leží vně obalů míchy. Zde se na čas přeruší vedení bolesti z porodních cest do míchy a následně do centra pro bolest v mozku. Epidurální analgezie patří dnes pro vysokou účinnost a bezpečnost k nejčastěji užívaným metodám porodnické analgezie a je mezi rodičkami na celém světě velmi oblíbená.
účinnost: 90%

Inhalační analgezie
Inhalační analgezie je vdechování plynu za účelem tlumení bolesti. V dnešní době je u porodu povolena směs 50% oxidu dusného (N2 O, lidově „rajský plyn“) a 50% kyslíku (O2 ). Tato inhalační metoda se sedativním, relaxačním a analgetickým účinkem má v porodnictví dlouhou tradici. K inhalaci se používá speciálně konstruovaný tlakový přístroj, který se nazývá ENTONOX.
Analgetická účinnost: okolo 30 %