Volba konkrétního lékaře k porodu

jedná se o nadstandardní službu, kdy je možné (po vzájemné domluvě mezi rodičkou a konkrétním lékařem), aby vámi vybraný lékař vedl váš porod. A to jak přes den, kdy lékař vykonává na oddělení jiné činnosti, tak mimo běžnou pracovní dobu (v noci, o vikendech,...)
 
Je vždy nutné se s konkrétním lékařem domluvit, zda má volnou kapacitu. Služba není vynutitelná, může se stát, že např. lékař onemocní, nebo není k dispozici z osobních důvodů.
 
I při nadstandardní přítomnosti konkrétního lékaře u porodu je nutno doržovat postupy lege artis a dodržovat veškerou bezpečnost při porodu.
 
Cena služby je 15 000 Kč