Čeká vás plastika děložního čípku – konizace?

Víme jak stresující je pro každou pacientku pobyt v nemocnici a zvláště, pokud musí podstoupit operaci.

Na našem oddělení se snažíme vycházet pacientkám vstříc  a proto zkracujeme pobyt v nemocnici na nezbytně nutnou dobu.

Konkrétním příkladem je operace děložního čípku – plastika nebo-li konizace. Pacientka přichází k příjmu kdykoli, mezi  8 – 19 hodinou, s předoperačním vyšetřením.  Pokud nemá předoperační vyšetření a neléčí se s žádnou závažnou chorobou (srdce, játra, ledviny,…), provedeme předoperační vyšetření na našem pracovišti, je ovšem třeba dostavit se mezi 8 -10 hodinou ráno. Druhý den ráno se provede operace (ke konizaci používáme velice přesnou a jemnou elektrochirurgickou jehlu, která zaručuje šetrné vytětí tkáně z čípku.

Je potřeba dodržet bezpečností interval pobytu v nemocnici a to 24 h po operaci. Pokud se nevyskytnou žádné komplikace (obáváme se především krvácení), odchází pacientka den po operaci domů.

Pokud to shrneme, zkracujeme hospitalizaci na 37 hodin. V jiných zařízeních je běžná délka  96 – 120 hodin.

 

Pokud byste chtěli využít našich služeb, je možnost se objednat na telefonním čísle 313 525 488

Gynekologicko-porodnické oddělení Masarykovy nemocnice Rakovník