Podávání vitamínu K novorozencům

Proč se podává vitamin K novorozencům?

 

Novorozenci se rodí se sníženým množstvím vitaminu K v krvi a proto jsou ohroženi zvýšeným rizikem většího krvácení. Říká se tomu "Krvácivá nemoc novorozence". Má dvě formy: časnou mezi 2. a 8.dnem - ta se projevuje krvácením do trávicího traktu, kůže, z pupečníku, z nosu a vzácně do mozku. Pozdní forma od 8.dne do 6.měsíce  probíhá jako závažné krvácení do mozku s celoživotními následky.

Této nemoci lze předejít podáním vitaminu K. Malé množství (0,1 ml) se podá do svalu nebo 2 kapky do úst. Při podání kapiček je nutné u kojených dětí pravidelně podání opakovat až do 3.-6. měsíce věku.

 

prim. MUDr. Milan Kosák