I. trimestrální screening vrozených vývojových vad

Vážené budoucí maminky,

rád bych vás informoval o screenignu vrozených vad plodu na našem oddělení.


Jedná se možnost vyšetření, jehož cílem je časné odhalení některých genetických onemocnění a některých vrozených vývojových vad plodu (především Downovy choroby)
.
Již nemusíte dojíždět na vyšetření do jiných nemocnic.

Toto vyšetření by podle doporučení ČGPS měla absolvovat každá těhotná mezi 11+0 až 13+6 a mělo by být prováděno pracovníkem s odpovídajícím certifikátem kvality (v našem případě FMF certifikát, jehož vlastníkem je MUDr. Michal Polaček).

Vyšetření bude na našem pracovišti probíhat přesnější metodou a to

1. návštěvou s odběrem PAPP a Beta HCG co nejblíže stáří těhotenství po 11+0. Při této první návštěvě určíme i riziko vzniku preeklampsie, které je pak možno snížit na polovinu užíváním 100 mg/d kys. acetylosalicylové (čím dříve se riziko zjistí, tím lepší je výsledek prevence)

2. návštěvou, při které se provede UZ měření NT, nosní kůstky a dalších parametrů, nejlépe kolem 13. týdne, a dojde ke zkompletování s laboratorními výsledky a těhotná je rovnou seznámena s výsledkem a je jí předána zpráva.

Vyšetření není hrazeno z veřejného pojištění a cena je stanovena stejně jako v jiných zařízeních na 1000 Kč.

Možnost objednání je na tel. Čísle 313 525 466, vyšetření se provádí v ultrazvukové ambulanci na 7. patře.