Poskytujeme:

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoli problémem, všechna potřebná vyšetření za vás zařídíme v co nejkratším termínu, nemusíte nikde nic zdlouhavě vyřizovat

Komplexní gynekologická péče v rozsahu ambulantní gynekologie

Převentívní gynekologické prohlidky 
Odběr cytologie z děložního čípku, diagnostika HPV, možnost rozšířené cytologie - LBC, rozšířená kolposkopie, očkování proti papilomavirum
Histologické vyšetření - polypy děložního čípku, odběr vzorků z děložního čípku 
Kultivační - mikrobiologické vyšetření 
Laboratorní vyšetření krve  - hormonální, sérologické, biochemické
Plánované rodičovství - předpis všech druhů hormonálni antikoncepce, zavedení a odstranení hormonálnich a mechanickych prostředků  (podkožní implantáty, nitroděložní telíska)
Poradenství a dispenzarizace pacientek užívajících hormonální antikoncepci a hormonální substitučni léčbu 
Diagnostika a léčba gynekologických zánětů a zánětů močových cest
Diagnostika a léčba poruch menstruačního cyklu
Diagnostika a léčba endometriozy
Diagnostika a léčba chronické pánevní bolesti
Diagnostika a léčba klimakterických potíží
Diagnostika a léčba neplodnosti
Příprava a předoperační vyšetření před plánovanými operačními zákroky

Zabezpečení operačních výkonů a porodů - váš gynekolog může být i vašim operatérem - nadstandartní služba zdarma

Komplexní péče v graviditě a šestinedelí  (včetne rizikového těhotenství)
Zajištění screeningu  a diagnostiky  vrozených vývojových vad v I.,II., III. trimesteru : 
    I trimestr - kombinovaný biochemický test  + UZV  vyšetření (měření šijového přejasnení – NT a jiných ukazovatelů, které mají význam v diagnostice vývojových vad plodu)
    II trimestr - zajistíme kombinovaný biochemický double test + UZV morfologické vyšetření plodu  - ambulance Rakovník, nemocnice Rakovník
    III trimestr - zajistíme UZV vyšetření - ambulance Rakovník, nemocnice Rakovník
Screering preeklamsie - zajistíme UZV vyšetření
Včasný záchyt patologických stavů na počátku gravidity (abnormality vývoje plodového vejce, mimoděložní gravidita)

Včasný záchyt patologických stavů ohrozujíci plod (poruchy růstu plodu, poruchy uložení placenty, cirkulace) 
Kardiotokografie   od 36. týdne
Ultrazvuková flowmetrie (vyšetření průtoku krve pupečníkovými cévami a cévami dělohy ) - ambulance Rakovník, nemocnice Rakovník
Fotodokumentace  DVD UZV vyšetření - ambulance Rakovník, nemocnice Rakovník

Možnost objednání na přesný čas  
Možnost vyšetření a konzultace  neregistrovaných pacientek na vlastní žádost