Ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu těhotenství sloužící k odhalení vrozených vad plodu

 

Ultrazvukové vyšetření dítěte v tomto období je jedno z nejdůležitějších a zároveň technicky nejnáročnějších ultrazvukových vyšetření v těhotenství. Používáme jeden z nejlepších dostupných UZ přístrojů – Voluson E8. Vyšetření je zaměřeno na detailní zhodnocení plodu.
Vyšetření probíhá nejprve zhodnocením a popisem základních parametrů, určení hmotnosti plodu a následuje podrobné zkoumání jednotlivých orgánů dítěte. Dá se říci od hlavičky po patičku, lékař prohlédne podrobně celé dítě.
Po vyšetření Vás lékař informuje o výsledku vyšetření a vydá vám písemnou zprávu.
Bohužel ani toto detailní vyšetření nezaručuje 100% vyloučení všech vrozených vad plodu, některé vrozené vývojové vady nemusí být detekovatelné z více příčin. Navíc některé vrozené vývojové vady mohou být detekovatelné až v pozdějších týdnech těhotenství anebo některé vady mohou být skryté – nemusí být detekovatelné vůbec při špatných vizualizačních i při příznivých podmínkách.

Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny


K objednání na toto vyšetření použijte telefonní číslo 313 525 466